top of page
  • Maestrazgo Distribución

TALL TEMPORAL DE SUBMINISTRAMENT EN LA LÍNIA D'ALTA TENSIÓ DE LA LÍNIA FORCALL-CINCTORRES

A causa de les labors de manteniment en la línia d'alta tensió de les línies d'el Forcall-Cinctorres, es tallarà el subministrament elèctric en els següents horaris:


DIES 26 I 27 DE JULIOL DE 2022

Des de les 6:10 hores fins les 6:40 hores

Des de les 19:00 hores fins les 19:30 hores


QUEDEN AFECTATS:

  • 17011 CT POLÍGONO CINCTORRES

  • 17007 PI MARE DE DÉU DE GRACIA

  • 17004 PI BARRANC DE LA PARRA

  • 20005 PI FRAIXIMENO


Per a aquests treballs es disposarà dels homes i el material adequat.

Complint amb l'RD 1955/2000 l'avís de tall es publicarà en els diaris

EL MUNDO I MEDITERRANI alhora que s'avisarà a l'Ajuntament afectat.


El servei es reposarà, sense previ avís, una vegada finalitzen els treballs,

considerant-se les línies en tensió mentre duren els mateixos.


PERDONIN LES MOLESTIES. GRACIAS.


Maestrazgo Distribución Eléctrica S.L.U.

Delegación Técnica

Recent Posts

See All

TALLI SUBMINISTRAMENT CT MIRAMBEL

A CAUSA DE LABORS DE CONSTRUCCIÓ EN LA LÍNIA D'ALTA TENSIÓ DE LA LÍNIA DE MIRAMBEL, ES TALLARÀ EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EN ELS SEGÜENTS HORARIS: DIMECRES 5 D'OCTUBRE DE 2022 Des de les 08.00 hores

Comments


bottom of page