top of page
 • Maestrazgo Distribución

TALL TEMPORAL DE SUBMINISTRAMENT AL MAS DE LES MATAS

Degut a treballs de construcció d'una nova línia subterrània en la zona de Mas de les Matas, sol·licitem permís per a tallar temporalment el subministrament als centres de transformació que es detallen a continuació. Se sol·licita el permís de tall per al dia 12 de maig de 2024 amb el següent horari. Des de les 07.00 fins a les 11.00 hores.


Afectarà els següents centres de transformació:

 • 35014 PI CTA ALCORISA 3

 • 35013 PI CTA ALCORISA 2

 • 35015 CT BOMBAMENT LES PEDROSES

 • 35017 PSF MES DE LES MATAS 1

 • 35012 PI CTA ALCORISA 1

 • 35010 CT POLÍGON INDUSTRIAL MES DE LES MATAS

 • 35005 PI PERDIGUER

 • 35006 PI RONZANO 35006

 • 35008 CT EL MOLINO

 • 35007 CT LA CORONETA

 • 35011 PI AIGÜES MES DE LES MATAS

Complint amb l'RD 1955/2000, l'avís de tall es publicarà en el DIARIO

DE TERUEL alhora que s'avisarà a l'ajuntament afectat.

El servei es reposarà, sense previ avís, una vegada finalitzen els treballs,

considerant-se les línies en tensió mentre duren els mateixos.


Maestrazgo Distribución Eléctrica S.L.U

Delegació Tècnica

Recent Posts

See All

TALLI SUBMINISTRAMENT CT MIRAMBEL

A CAUSA DE LABORS DE CONSTRUCCIÓ EN LA LÍNIA D'ALTA TENSIÓ DE LA LÍNIA DE MIRAMBEL, ES TALLARÀ EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EN ELS SEGÜENTS HORARIS: DIMECRES 5 D'OCTUBRE DE 2022 Des de les 08.00 hores

Comments


bottom of page