• Maestrazgo Distribución

MORELLA, CENTRE DE TRANSFORMACIÓ SITUAT EN EL PORTAL DE SANT MATEU


PER MOTIU DE MANTENIMENT DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ SITUAT EN EL PORTAL DE SANT MATEU, ES PLANIFIQUEN DOS TALLS DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DEMÀ DIA 20 A l'ABONATS ALIMENTATS DES D'AQUEST.


EL DIA 20 D'ABRIL DE 2021

Seran de 5 minuts. El primer a les 5.15 i el segon en finalitzar els treballs, no més tard de les 7.15 del matí.


PERDONIN LES MOLÈSTIES. GRÀCIES

MAESTRAZGODISTRIBUCIÓELECTRICA S.L.O.


-------------


Recent Posts

See All