top of page
 • Maestrazgo Distribución

CORT TEMPORAL - PLANES DE REGNE (SANT JORDI)  

CORT TEMPORAL DE SUBMINISTRAMENT EN LA LÍNIA PLANES DE REGNE (SANT JORDI)

A CAUSA DE LA REALITZACIÓ DE LABORS DE MANTENIMENT EN LA LÍNIA D'ALTA TENSIÓ QUE ALIMENTA LA ZONA DE PLANS DE REGNE EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JORDI, SOL·LICITEM PERMÍS PER A TALLAR TEMPORALMENT EL SUBMINISTRAMENT Als SEGÜENTS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ. SE SOL·LICITA EL PERMÍS DE TALL


20 DE SETEMBRE DE 2021 AMB ELS SEGÜENTS HORARIS:


Des de les 9.30 hores fins a les 10.00 hores

Afectarà els següents centres de transformació:

 • 50030 EL CINGLET. Traiguera

 • 50028 CLOT D’EN NADÍ. Traiguera

 • 45014 CASA GRAN (PLANES DEL REGNE). Sant Jordi

 • 45007 16 DESEMBRE. Sant Jordi

 • 45017 VIVEROS GURBI. Sant Jordi

 • 50022 TRAGSA (PLANES DEL REGNE). Sant Jordi


Des de les 9.30 hores fins a les 13.00 hores

Afectarà els següents centres de transformació:

 • 50023 CHALETS (PLANES DEL REGNE). Sant Jordi

 • 45004 MAS DEL CAQUE. Traiguera

 • 50024 POU MOLÍ NOU (PLANES DEL REGNE). Sant Jordi

 • 45005 POU SENIA. Sant Jordi

 • 45006 MOLÍ DE L’ARBOLÍ. Sant Jordi

Per a aquests treballs es disposarà dels homes i el material adequat.


Complint amb l'RD 1955/2000 l'avís de tall es publicarà en els diaris EL MUNDO I MEDITERRANI alhora que s'avisarà a l'Ajuntament afectat.


El servei es reposarà, sense previ avís, una vegada finalitzin els treballs, considerant-se les línies en tensió mentre durin els mateixos.


PERDONEN LAS MOLESTIAS

MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page